بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین دوستان عزیزم سلام. مدتی…

بنام خداوند ثروت و سلامتی آفرین

دوستان عزیزم سلام. مدتی هستش که متن زیر در کانال های متعدد میچرخه و اون رو به زنده یاد مریم میرزاخانی نسبت میدن. صرف نظر از اینکه واقعا این متن به ایشون تعلق دارد یا خیر، متن بسیار جالب و درستی هستش که خوندنش خالی از لطف نیست:

عشق ریاضی ?

کلمه ریاضی به فارسی یعنی ورزش!
یعنی راه و اعداد ، یعنی وسیله نقلیه!
یعنی پیداکردن راه حل‌های درست مسائل زندگی!

ریاضی؛ اعداد،علامت‌ها و بنوعی الفبا و حرف‌های هدف مند دارد!
عشق با ریاضی یعنی ورزیدگی و مهندسی دقیق اعداد!

? یک مطلب فوق العاده، که شاید ساعتی به آن فکر کردن ارزشش را داشته باشد:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

این حروف و اعداد بالا با هم برابر می باشند!

حالا آیا برای خوشحالی و موفقیت تنها “تلاش سخت” کافی است؟

Hard work = تلاش سخت
H + a + r + d + w + o + r + k
8 + 1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + 11= 98%

آیا “دانش” ما را 100% به موفقیت می رساند؟

Knowledge = دانش
K + n + o + w + l + e + d + g + e
11+14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5 = 96%

“عشق” چطور؟

Love = عشق
L + o + v + e
12 + 15 + 22 + 5 = 54%

خیلی از ما فکر می کردیم که اینها مهم ترین باشند،اما نه نیستند!

پس چه چیز 100% را می سازد، “پول” ؟

Money = پول
M + o + n + e + y
13 + 15 + 14 + 5 + 25 = 72%

باز هم اینها کافی نیستند، پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟

بله؛ ” نگرش (دید ما نسبت به زندگی یا در واقع همان مجموعه باورهای ما) ” !
باید نگرش مان را به جهان و زندگی بهبود ببخشیم!

Attitude = نگرش
A + t + t + i + t + u + d + e
1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 = 100%

آری، اگر نگرش و نگاه مان همراه با معرفت،محبت، صداقت،شجاعت، مثبت و با ریاضی (ورزش) باشد، زندگی 100% زیباتر می شود!

به یاد و پاس پروفسور مریم میرزا خانی نشر دهیم ، چون واقعا

دیدگاهتان را بنویسید