?تفاوت بین مبالغه و اغراق ?مبالغه : یعنی چیزی را ادعا می…

?تفاوت بین مبالغه و اغراق

?مبالغه : یعنی چیزی را ادعا می کند که هم از دیدگاه عقل و خرد ممکن و شدنی است هم طبق عادت در آزمونهای زندگی نمونه هایی هست
?مثلا کسی به دوست خودش میگه من آنقدر به تو انس دارم که دیگه کسی رو دوست ندارم و از دیدن بقیه بیزارم
اگر چه ممکنه این شخص با افراد دیگه ای هم صحبت کنه و انس داشته باشه ؛ میخواد شدت انس خودشو اینجوری به دوستش بیان کنه
?سعدی میگوید : اندرون با تو چنان انس گرفته است مرا
که ملالم ز همه خلق جهان می آید

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید