?شلیک ماموران خامنه ای به رهگذران در اعتراض های آبان…

?شلیک ماموران خامنه ای به رهگذران در اعتراض های آبان
گزارش یک شهروند خبرنگار از زخمی شدن یک نفر از معترضان در قلعه حسن خان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی

دیدگاهتان را بنویسید