?فارسی #قالب_شعر_نیمایی_شعر_نو … ..نیز … .شهر را باران…

?فارسی

#قالب_شعر_نیمایی_شعر_نو

… ..نیز

… .شهر را باران ویران خواهد کرد
… .شهر را
باران
ویران خواهد کرد
ومن شگفتا! -غمگین نمی شوم… .

سقوط غم را درخود باید جشن بگیرم
نگاه می کنم ،اما
به غیر ابر نمی بینم
که می سراید خشم شبانه ی خودرا
من ،این زمان
رساو منفجرم ،مثل خشم
و… ..
و… .
و… .
و… ..

#نیما_یوشیج

✴️علی اسفندیاری (نیما یوشیج )با سرودن (افسانه)درسال 1301گام جدی درراهی نو برداشت البته قبل از نیما هم شاعرانی دراین قالب نو شعرهایی سروده بودندشعرنودرآغاز با مخالفتها و نقدهایی هم از طرف شاعران و ادیبان مواجه شد اما نیما با (ققنوس)جان وروح کاملی به شعر نو بخشید

ققنوس ،مرغ خوش خوان ،آوازه ی جهان
آواره مانده از وزش بادهای سرد
برشاخ خیزران
بنشسته است فرد
بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان
او….

✴️نیما با سرودن اشعار نو شعر را از قید قافیه ی سنتی آزاد کرد
در قالبهای سنتی معمولا ابیات یا مصراعهای اشعار به نوعی وابسته ومقید به هم بودند برای قافیه سازی و شاعر برای هم قافیه کردن دو مصراع یا چند مصراع بعضی اوقات کلماتی به کار می برد که تا حدی تخیل و التذاذ ادبی را ازشعر می کاست

✴️نیما وزن وقافیه را برای شعر لازم وطبیعی می دانست اما فرمود:
⏹قافیه مقیّد به جمله وجمله در خدمت محتواست .هرجمله ی تازه قافیه ی خاص خود وهرقافیه ی جای مناسب خود را ایجاد می کند و این امر مقید به فواصل معیّن نیست

#قالب_شعر_نیمایی

✴️شعری است با مصراعهای کوتاه وبلندکه در آن قافیه الزامی نیست و مثل شعر سنتی قافیه جای مشخص و از پیش تعیین شده ای ندارد

✴️درکتاب فارسی ششم درس ششم شعر #ای_وطن به نظر بنده قالب نیمایی یا نو دارد گرچه برای قالب این شعر در برخی کتب کمک درسی و جاهای دیگر قالبی غیراز نیمایی ذکر کرده اند اما اگر معیار تعیین قالب شعری شیوه ی قرار گرفتن قافیه ها در دیگر قالبهای شعری باشد این شعر قالب نیمایی دارد با احترام به نظرات دیگر همکاران

✴️در فارسی ششم درس ششم (ای وطن)درس یازدهم (شهدا خورشیدند)درس چهاردهم (راز زندگی )قالب نیمایی یا شعر نو می باشند

استاد رستمی
✳️????⏫کانال تخصصی ادبیات به مدیریت خانم ناجی
━━━━━۰❤️۰━━━━━━
@naji_adabiyat
↻━━━?✨❤️✨?━━━↺

دیدگاهتان را بنویسید