? السلام علیک یا اَباصالح المهدی ?…

? السلام علیک یا اَباصالح المهدی ?

?‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ندیدم شهی در دل آرایی تو
❣به قربان اخلاق مولایی تو

?تو خورشیدی و ذره پرور ترینی
❣فدای سجایای زهرایی تو

?نداری به کویت ز من بی نواتر
❣ندیدم کریمی به طاهایی تو

?نداری گدایی به رسوایی من
❣ ندیدم نگاری به زیبایی تو

?نداری مریضی به بد حالی من
❣ ندیدم دمی چون مسیحایی تو

?نداری غلامی به تنهایی من
❣ ندیدم غریبی به تنهایی تو

?نداری اسیری به شیدایی من
❣ندیدم کسی را به آقایی تو

?امید غریبان تنها کجایی؟
❣چراغ سر قبر زهرا کجایی؟

? اللهّمَ عجل لولیک الفرج ?

دیدگاهتان را بنویسید