‍ ‍ ‍ ‍ در امتداد هر شب، من هستم و تمامت تنهایی، با…

‍ ‍ ‍ ‍ در امتداد هر شب،
من هستم و تمامت تنهایی،
با خویشتن نشستن،
در خویشتن شکستن. . .

#حمید_مصدق
نیک اندیشان همراه
امتداد -شبتان-پر از حضور خدا
????
??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید