۱-۱/۳=۲/۳ ۵/۶×۲/۳=۵/۹ ۱/۳+۵/۹=۳/۹+۵/۹=۸/۹ ۱-۸/۹=۱/۹ ۱/۹=۲…

۱-۱/۳=۲/۳
۵/۶×۲/۳=۵/۹
۱/۳+۵/۹=۳/۹+۵/۹=۸/۹
۱-۸/۹=۱/۹
۱/۹=۲ ۰۰۰/□ —–> □ = ۹×۲ ۰۰۰=۱۸ ۰۰۰

———————————————-

ازلطفی که کردید ممنونم

———————————————-

خواهش می کنم . نمیدونم این شکلی که من کسر تایپ می کنم متوجه میشین یا نه . به هر حال ببخشین تو برگه نمی نویسم

———————————————-

کارشما بسیار عالی هست ازلطف وبزگواری که درحق ما می کنید بی نهایت ممنون وسپاسگزارم

———————————————-

1091242663_261752

دیدگاهتان را بنویسید