وطن تشبیه شده به سرودی صادقانه منادا وطن است که محذوف است

وطن تشبیه شده به سرودی صادقانه
منادا وطن است که محذوف است

دیدگاهتان را بنویسید