وطن به آواز بلند وخاک تشبیه شده

وطن به آواز بلند وخاک تشبیه شده

دیدگاهتان را بنویسید