وطن به آواز بلند وخاک تشبیه شده

وطن به آواز بلند وخاک تشبیه شده

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید