هم چو رویش در بهاران تشبیه هم چو جان تشبیه سبزی چمن تشبیه

هم چو رویش در بهاران تشبیه
هم چو جان تشبیه
سبزی چمن تشبیه

دیدگاهتان را بنویسید