من در مورد براق نبودن فقط به جیوه شک کردم?

من در مورد براق نبودن فقط به جیوه شک کردم?

———————————————-

همه فلزات سطح صیقلی و براق دارن

———————————————-

حتی جیوه؟

———————————————-

من خودم جیوه رو از نزدیک دیدم
نقره ای رنگ و براق بود

———————————————-

ممنون،فقط این مورد چی ،فلزات شکننده نیستند صحیح یا غلط؟

دیدگاهتان را بنویسید