#فیلم #مشاوره ? سخنرانی جدید جول اوستین ? باعنوان : به…

#فیلم #مشاوره

? سخنرانی جدید جول اوستین

? باعنوان : به زمان بندی خداوند اعتماد کنید

اینستا گرام?
https://www.instagram.com/Elmebartar_salar

کانال تیزهوشان علم برتر?
@elmebartarsalar

دیدگاهتان را بنویسید