شنيده بودم ميشود از تهِ فنجانِ قهوه آنچه بر تو گذشته…

شنيده بودم ميشود از تهِ فنجانِ قهوه
آنچه بر تو گذشته را،بيرون كشيد
آنچه در آينده بر سرت مي آيد را به وضوح تماشا كرد…
شنيده بودم كافيست فنجان را سمتِ قلبت بگيري و سر و ته اش كني…
من حتي شنيده بودم ميشود تو را از ته فنجانها پيدا كرد
هرچند محال،اما ميشود…
الان سالهاست كه من قهوه ميخورم
فنجانم را سمت قلبم ميگيرم
اما خبري از تو نميشود
باور كن من خرافاتي نيستم
فقط براي دوباره داشتنت،دست به هر كاري ميزنم…

———————————————-

چه زیبا ?

دیدگاهتان را بنویسید