#ششم_کوشا ? فیلم آموزشی ریاضی ? تقسیم کسرها به کمک رسم…

#ششم_کوشا
? فیلم آموزشی ریاضی
? تقسیم کسرها به کمک رسم شکل

✨✨✨✨✨ ??

دیدگاهتان را بنویسید