سلام لطفا پاسخ رو مرحمت کنید بفرمایید??? ۲/۵ نصف راهی ۳۰…

سلام
لطفا پاسخ رو مرحمت کنید بفرمایید???

۲/۵ نصف راهی ۳۰ کیلومتر کل مسافت راه چند کیلومتر ؟؟؟

———————————————-

2/5*1/2=2/10

2 30
——-=——
10 ⚫️

⚫️=150
کل مسیر

———————————————-

عزیز مگه تو ضرب کسرها ساده اول نمیکنیم؟

———————————————-

ساده هم کنی جواب باز یکی در میاد

———————————————-

تشکر ?

———————————————-

2/5*1/2=1/5

1 30
——–=——–
5 ⬜️

⬜️=150km

دیدگاهتان را بنویسید