سلام. صفحات دور شونده صفحات نزدیک شونده صفحاتی که در کنار…

سلام.
صفحات دور شونده
صفحات نزدیک شونده
صفحاتی که در کنار یکدیگر از هم عبور میکنند
رو بگه هرکدوم چه آثاری رو بجا میگذارند؟

———————————————-

سلام . بله دقیقا فقط در حد نام بردن

———————————————-

ممنون میشم بفرمایید

———————————————-

تدریسش را کانال بایگانی pin گذاشتم
@bare30

———————————————-

❇️تکتونيک صفحه اي:زمین ساخت ورقه ای

پوسته زمين از تعدادي ورقه متحرك تشكيل شده است كه دائما در حال برخورد يا دور شدن از هم هستند. سخت كره از نه ورقه بزرگ و دوازده ورقه كوچكتر تشكيل شده است. قاره ها،‌ورقه هاي قاره اي را تشكيل مي دهند. ورقه هاي اقيانوسي قسمت عمده بستر دريا را تشكيل مي دهند.

?حركت ورقه ها در مجاورهم به سه صورت ممكن است باشد.
1- دو ورقه از هم دور مي شوند.
2- دو ورقه به هم برخورد كرده و نزديك مي شوند.
3- دو ورقه در كنار هم مي لغزند.
〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️〽️
?پديده هاي حاصل از حركت ورقه ها:
1- ورقه هاي دور شونده:
بيش تر محل ورقه هاي دور شونده در ميان اقيانوس ها قرار دارند در اين مناطق مواد مذاب از بين دو ورقه خارج شده و بين دو ورقه سخت مي شود و پوسته جديد حاصل مي گردد.
❗️به همين دليل هر ساله چندين سانتي متر بر وسعت اقيانوس ها افزوده مي شود.

2- ورقه ها هاي نزديك شونده:

چون ورقه هاي نزديك شونده خصوصيات فيزيكي و شيميايي مختلفي دارند پديده هاي حاصل به يكي از صورت هاي زير مي باشد:

✅الف: برخورد ورقه اقيانوسي با قاره اي:

چون ورقه هاي اقيانوسي نسبت به ورقه هاي قاره اي سنگين تر مي باشند به زير ورقه هاي قاره اي كشيده مي شوند و باعث ايجاد گودال اقيانوسي- كوه هاي آتش فشان و زلزله مي شوند.

✅ب: برخورد دو ورقه اقيانوسي:

يك ورقه به زير ورقه ديگر فرو مي رود و با خم شدن لبه ورقه ها گودال عميق اقيانوسي ايجاد مي شود. ورقه فرو رونده ذوب شده و مواد مذاب از بستر دريا خارج مي گردند و بر اثر آتش فشان جزايري سر از آب بيرون آورده و جزاير قوسي توليد مي گردند.

✅ج:برخورد دو ورقه ی قاره ای:

هيچ كدام از ورقه ها زير ديگري فرو نمي رود چون جرم هر دو مساوي است بر اثر چنين برخوردي كوه و زلزله شديد ايجاد مي شود.

3- ورقه ها در كنار هم مي خزند.

در اين محل ها نه پوسته جديد توليد مي شود و نه ورقه اي تخريب مي شود بلكه فقط ورقه ها كنار هم حركت مي كنند در اين صورت زلزله هاي شديد ايجاد مي گردد.
بر اثر حركت پليت ها در حاضيه ورقه ها زلزله ايجاد مي شود.

———————————————-

عالی.تشکر

———————————————-

صفحه اخر درس ۴ ک فقط یه تصویره
چی بگیم ازش؟
همه اینارو باید بگیم؟

———————————————-

همه اینا نه ولی خلاصه ای از هر حالت را با مثال بگین

———————————————-

تشکر ?

دیدگاهتان را بنویسید