خاطرات بد مدرسه ی خود را که کودک را دچار اضطراب میکند به…

خاطرات بد مدرسه ی خود را که کودک را دچار اضطراب میکند به فرزندتان نگویید !?

برخی از والدین فقط خاطره از تنبیه ها وکتک خوردن ها برای فرزندشان میگویند این خاطرات به کودک آسیب می رساند
@yaredabestani_boukan

———————————————-

ما دهه ۵۰ ای ها که فقط فلک میشدیم و کتک و ترکه بود

دیدگاهتان را بنویسید