جواب ۱/۹ _۳/۷_۲/۱۱_۶/۳۵ از کوچک به بزرگ چه جوریه؟

جواب ۱/۹ _۳/۷_۲/۱۱_۶/۳۵
از کوچک به بزرگ چه جوریه؟

———————————————-

صورت ها را مساوی کنید
۶/۳۵ ، ۲/۱۱ ، ۳/۷ ، ۱/۹

۶/۳۵ ، ۶/۳۳ ، ۶/۱۴ ، ۶/۵۴

۱/۹ < ۶/۳۵ < ۲/۱۱ < ۳/۷ ———————————————- ممنون خانم گل??❤️ ———————————————- خانم حسینی از عصر همش ذهنم درگیر ه دارم برنامه ریزی میکنم تااخر هفته بعد تموم کنم یعنی امکانش هست؟ ———————————————-

1091242663_261781

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید