تفاوت بین مبالغه و اغراق ?مبالغه : یعنی چیزی را ادعا می…

تفاوت بین مبالغه و اغراق

?مبالغه : یعنی چیزی را ادعا می کند که هم از دیدگاه عقل و خرد ممکن و شدنی است هم طبق عادت در آزمونهای زندگی نمونه هایی هست
?مثلا کسی به دوست خودش میگه من آنقدر به تو انس دارم که دیگه کسی رو دوست ندارم و از دیدن بقیه بیزارم
اگر چه ممکنه این شخص با افراد دیگه ای هم صحبت کنه و انس داشته باشه ؛ میخواد شدت انس خودشو اینجوری به دوستش بیان کنه
?سعدی میگوید : اندرون با تو چنان انس گرفته است مرا
که ملالم ز همه خلق جهان می آید

اغراق

آن است که عقلا ممکن باشد ولی عادتا نا ممکن و ناشدنی است مثلا بگیم
او آن چنان محو تماشای دیدن تصویر بود که اگر تیر هم می آمد و به چشمانش می خورد بسته نمی شد
این حرف از نظر عقلی امکان دارد آنقدر شخص حواسش به چیزی باشه که از اطرافش بی خبر باشه ولی از نظر عرفی ووعادتب غیر ممکنه،چون در این حالت به طور نا خودآگاه پلک بهم می خوره

?مثال از سعدی

ز دیدنت نتوانم که دیده بر دوزم
و گر معاینه بینم که تیر آید

?منظور سعدی اینه که زیبایی معشوق اونو چنان محو کرد که اگر ببیند تیر هم به سوی او می آید باز چشمانش را نخواهد بست

?اینجا تاثیر زیبایی این بیت و بیان حالات عاطفی و عاشقانه از راه اغراق چقدر زیبا و موثرتر از یک جمله خبری و زبانی است….

غلو

یعنی اینکه نه عقلا و نه عادتا ممکن نیست ،نه با عقل و خرد جور در میاد و نه بصورت عادی در زندگی نمونه داریم

?مثلا ** دهان کوچک کسی را به نقطه و صفر و هیچ ، مانند کنند و کمر باریک او را به مو

حافظ می گوید : هیچ است آن دهان و نبینم از آن نشان

موی است آن میان و ندانم که آن چه موست

———————————————-

با تشکر از استاد،که اینو برام فرستادن???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید