ایها الناس ترب با تربچه فرق داره؟

ایها الناس
ترب با تربچه فرق داره؟

———————————————-

آره تربچه همون قرمزها تو سبزی خوردنه
ترب سفید و سیاه داره شکل شلغم و سفید هم داره شکل هویج استوانه ای هستن

———————————————-

فرق داره

———————————————-

مرسی

دیدگاهتان را بنویسید