اصلا یه کسر سطر اول ایرادداره

اصلا یه کسر سطر اول ایرادداره

———————————————-

کلا درسته،بررسی کردم

———————————————-

بله همه شون درسته

———————————————-

???????

———————————————-

1003083466_99332

دیدگاهتان را بنویسید