آرام‌باش آنجا که دیگر راهی نیست خدا راه می گشاید . . ….

آرام‌باش
آنجا که دیگر راهی نیست
خدا راه می گشاید . . .

#شبتون_مهتابی

?♥️

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید