آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است ! این را…

آدمیزاد فقط
با آب و نان و هوا نیست
که زنده است !
این را دانستم و می دانم
که آدم
به آدم است که زنده است …
آدم به عشق آدم زنده است …

دیدگاهتان را بنویسید