1091242663_261663

1091242663_261663

———————————————-

ای وطن غمم توهستی
ای علیم
خدوندا

———————————————-

ممنونم خانم ناجی جان
چهارمی چی

———————————————-

لطف می کنید جمله بعدیش. را هم راهنمایی بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید