? علامتگذاری با ماژیک ? ┏━━━⚡️━━┓ ┗━━⚡️━━━┛ ? علامت گذاری…

? علامتگذاری با ماژیک ?

┏━━━⚡️━━┓

┗━━⚡️━━━┛

? علامت گذاری نکات #مهم با ماژیک یکی از #بهترین روش های #مطالعه است که می تواند از چند جهت به شما کمک کند ?

? این کار در مرحله #اول باعث می شود که کلمات کلیدی را در هنگام خلاصه برداری کردن #راحت تر پیدا کنید ?

?این اتفاق باعث #صرفه جویی در زمان شما نیز خواهد شد ?

?برای اینکه از این روش سود بیشتری ببرید، به شما #پیشنهاد می کنیم که برای هر #موضوع یک #رنگ ماژیک را انتخاب کنید. برای #مثال در بخش دستور زبان، فعل ها، اسم ها و صفت ها را هرکدام با یک رنگ مشخص کنید تا یادگیری #بهتری داشته باشید?

دیدگاهتان را بنویسید