? شرایط تقسیم‌بندی معلمان در رتبه‌های یک تا 5 طرح رتبه…

? شرایط تقسیم‌بندی معلمان در رتبه‌های یک تا 5 طرح رتبه بندی

۱. رتبه یک
میزان سابقه: ۲ سال
دوره های ضمن خدمت: ۱۲۰ ساعت
ارزشیابی:۷۵ درصد
شاخص صلاحیت معلمی:۶۰ درصد

۲‌. رتبه دو
میزان سابقه: ۶ سال
توقف در پایه اول :۴ سال
دوره های ضمن خدمت: ۱۸۰ ساعت
ارزشیابی: ۸۰ درصد
شاخص صلاحیت معلمی:۶۵ درصد

۳. رتبه سه
میزان سابقه: ۱۲ سال
توقف در رتبه دوم: ۳ سال
دوره های ضمن خدمت: ۱۵۰ ساعت
شاخص صلاحیت معلمی:۷۰ درصد

۴. رتبه چهار
میزان سابقه: ۱۸ سال
توقف در رتبه سوم : ۴ سال
دوره های ضمن خدمت: ۱۲۰ ساعت
شاخص صلاحیت معلمی:۷۵ درصد

۵. رتبه پنج
میزان سابقه: ۲۴ سال
توقف در رتبه چهارم: ۴ سال
دوره های ضمن خدمت: ۸۵ ساعت
شاخص صلاحیت معلمی:۸۵ درصد
➖➖➖➖➖➖
?کارگزینی آموزش ابتدایی
? @AMUZESHEBTEDAYI

———————————————-

سلام میزان افزایش حقوق هر رتبه چقدر میشه به صورت تقریبی؟

دیدگاهتان را بنویسید