۵+۳+۵=۱۳

۵+۳+۵=۱۳

———————————————-

نفهمیدم یعنی چی

———————————————-

باللی علامت سوال با دو تای سمت راست

———————————————-

???
25+25+13=63

7+5+…=25

———————————————-

1091242663_261571

———————————————-

ممنون

———————————————-

خواهش میکم

دیدگاهتان را بنویسید