معادل «است» در چند زبان هند و اروپايی: انگليسی: ايز Is…

معادل «است» در چند زبان هند و اروپايی:
انگليسی: ايز Is
ايتاليايی: اِ è
پرتغالی: اِ é
اسپانيايی: اِس es
رومانيايی: يِستِه este
هلندی: ايس is
هندی: هِه है
ليتوانی: اِستی
اسلاو: جِستی
سانسکريت: اَستی
آلمانی: ايزت ist
فرانسه: اِ est
کردی: هَس

در زبان عربی واژۀ «است» معادل ندارد. او نيرومند است. هوَ قَويّ.

دیدگاهتان را بنویسید