سلام ببخشید درس آزادروچطوربگم؟

سلام ببخشید درس آزادروچطوربگم؟

———————————————-

سلام به کانال مراجعه کنید

———————————————-

سلام ب سختی?

———————————————-

??

———————————————-

??

———————————————-

میخام ببینم روش تدریسش به چ صورته؟

———————————————-

خوب تو کانال ببینید?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید