سلام این معادله چجوری حل میشه؟ کمک کنید لطفا”

سلام این معادله چجوری حل میشه؟ کمک کنید لطفا”

———————————————-

۱۳

———————————————-

چطور به دست اومد؟؟

———————————————-

جمع بالایی و و دوتای مناریش

دیدگاهتان را بنویسید