خدا ترسناک نیست !!! بچه که بودم ؛ آنقدر از خدا می ترسیدم…

خدا ترسناک نیست !!!

بچه که بودم ؛
آنقدر از خدا می ترسیدم ،
که بعد از هربار شیطنت ، کابوس می دیدم …
می ترسیدم به آسمان نگاه کنم …
من حتی ناراحت می شدم که می گفتند خدا همه جا هست !
با خودم می گفتم :
“یک نفر چطور می تواند تمام جاهای دنیا کشیک بدهد و تا کسی کارهایِ بدی کرد ، او را بردارد ببرد جهنم؟! ”
من حتی وقتی می گفتند ؛ خداپشت و پناهت ، در دلم می گفتم کاش اینطور نباشد …
می دانید؟!
چون خدایی که در ذهنم ساخته بودند ، مهربان نبود ،
فقط خدایِ آدمهایِ خوب بود و برای منی که کودک بودم و شیطنت هایم را هم گناه می دیدم ، خدایِ ترسناکی بود …
اما من ، کودکم را از خدا نخواهم ترساند …
به او می گویم “خدا بخشنده است” …
اگر خطایی کرد می گویم ؛ خدا بخشیده اما من نمی بخشم ،
تا بداند خدا از پدر و مادرش هم مهربان تر است …
من به کودکم خواهم گفت خدا ، خدایِ آدم های بد هم هست ، تا با کوچکترین گناهی ، از خوب بودنش نا امید نشود …
می گویم خدا همه جا هست تا کمکش کند ، تا اگر در مشکلی گرفتار شد ، نجاتش دهد …
من خشم و بی کفایتیِ خودم را گردنِ خدا نخواهم انداخت …
من برایش از جهنم نخواهم گفت …
اجازه می دهم بدونِ ترس از تنبیه و عقوبت ، خوب باشد ،
و می دانم که این خوب بودن ارزش دارد …
من نمی گذارم خدایِ کودکم خدایِ ترسناکی باشد …
کاش همه این را می فهمیدیم …
باورکنید خدا مهربان تر از تصوراتِ ماست !
اگر باور ندارید ؛
لطفاً در مقابلِ کودکان سکوت کنید …
خدا
ترسناک
نیست !!!

#نرگس_صرافیان_طوفان

♥️?

———————————————-

یاد شعر قیصر افتادم .پیش از اینها

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید