خانم حسینی جان جواب من هم میدین منادا در جمله ی ای تو…

خانم حسینی جان جواب من هم میدین
منادا در جمله ی ای تو میراث نیاکان چیه

———————————————-

وطن میشه محذوفه

———————————————-

ممن. ن. اگه دانش آموز بنویسه پنهان درست بگیریم

———————————————-

چون درمورد زبان فارسی هم صادقه این جمله

———————————————-

خب باید تشخیص بده وطن منظوره چون کاربرگ همین درس هست

———————————————-

خیلی لطف کردید. مهربان?????

———————————————-

خواهش می کنم??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید