باسلام نمونه کارنامه ماهانه کسی داره توگروه بفرسته برا…

باسلام نمونه کارنامه ماهانه کسی داره توگروه بفرسته برا پیرینت گرفتن پایه ششم

———————————————-

در کانال ?

———————————————-

چی باید سرچ کنم؟

———————————————-

سلام
شما چی،میخواهید؟؟درس،آزاد؟؟

———————————————-

نه نمونه خام کارنامه ماهانه

———————————————-

خو درس آزاد?

———————————————-

سلام استاد نمونه خام کارنامه ماهانه

دیدگاهتان را بنویسید