ادبیات کانال تخصصی، ادبیات ناجی بررسی درس به درس فارسی…

ادبیات
کانال تخصصی، ادبیات ناجی
بررسی درس به درس فارسی ششم و کلیپ صوتی تصویری شعرهای کتاب ششم با تحلیل کامل و هر آنچه از ادبیات بخواهید تا مقاطع بالا با ما باشید.انواع آزمون جامع ،استعداد تحلیلی ،نمونه سوالات ترم و میان ترم ،تدریس های فارسی ششم از خانم ناجی ،کلیپ های صوتی و تصویری ازتدریس اشعارششم ،نکات ادبیات،انواع جزوه نکات ادبیات از اساتید و نمونه آزمون های استعداد تحلیلی همراه با پاسخ وهر آنچه بخواهید در ?????
https://telegram.me/Naji_adabiyat

دیدگاهتان را بنویسید