. آهنگ داریوش این همه زندان این همه درد این همه اشک نعره…

.
آهنگ
داریوش

این همه زندان
این همه درد
این همه اشک
نعره هایت کو خاک گلگون

دیدگاهتان را بنویسید