1062046817_69368

1062046817_69368

———————————————-

چطوری در قسمت سمت چپ از ۷٫۷۵ ۴٫۷۵ کم کردین شده ۳٫۲۵

———————————————-

در ضمن اون مساحت هارا با چه استدلالی به دست آوردین بدون اندازه

———————————————-

فکر میکتم ایشون درست بدست آوردن. از همان قضیه تالس که میفرمایبد دقیقاً همین جواب 5/5 حاصل میشود

———————————————-

1062046817_69438

دیدگاهتان را بنویسید