???توجه توجه??? ?نگارش و طراحی کلیه محورهای پرسش مهر ?…

???توجه توجه???
?نگارش و طراحی کلیه محورهای پرسش مهر ?
?نگارش مقالات و طراحی پوستر و کلیپ اجلاسیه نماز?
?تدوین و ارجرای محور های نوجوان سالم?
?تولید محتوای الکترونیکی کاملا? حرفه ای?
?تجارب برتر تربیتی?
?طرح درس ملی
?مقالات تخصصی برای همایشها و مسابقات?
?تحقیق دانشگاهی
?سایر فعالیت های پژوهشی
در بهترین کیفیت ممکن و اختصاصی
?سفارش پی وی به نوبت?

دیدگاهتان را بنویسید