و اینکه علامت های جمع و تر و ترین میتوانند واژه ی غیر…

و اینکه علامت های جمع و تر و ترین میتوانند واژه ی غیر ساده بسازند؟؟؟

———————————————-

سلام
علامت های جمع ( ها،ان) به هیچ عنوان کلمات غیر ساده نمی سازند.
درخت+ان= درختان….ساده
گیاه+ان= گیاهان…ساده
قشنگ+ترین=قشنگ ترین….ساده
خوش+ ترین= خوش ترین….ساده

———————————————-

سلام سپاسگزارم ???

دیدگاهتان را بنویسید