مثل اسلامشهر شهر ری و….

مثل اسلامشهر شهر ری و….

———————————————-

بله میدونم منم گفتم شهرهای دیگش

———————————————-

یعنی تعطیل شدن ؟

———————————————-

اگه شهرهای دیگش بود میگفت اخبار فعلا فقط گفتن تهران

———————————————-

????

———————————————-

کل استان تعطیلن یعنی همه شهرهاش??

دیدگاهتان را بنویسید