سلام لطفا برای مقایسه ی کسر کوچک تر از واحد و بزرگتر از…

سلام لطفا برای مقایسه ی کسر کوچک تر از واحد و بزرگتر از واحد یک مثال می خواستم

———————————————-

کوچکتر از واحد صورت کمتر از مخرج میشه
بزرگتر از واحد صورت بیشتر از مخرج کسر

. 4 3
…………….>………
5 7

. 8 7
………….. < .............. 5 4 ———————————————-

1003083466_99285

———————————————-

بسیار سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید