دوستان “تلخیص و بازنویسی ” رو توضیح میدین که چی هست؟ چه…

دوستان “تلخیص و بازنویسی ” رو توضیح میدین که چی هست؟ چه جوری به بچه ها بگم؟

———————————————-

━━━━━۰??۰━━━━━━

نکاتی در مورد دو واژه ?تلخیص و تخلیص

?۱- ” تلخیص ” (با تقدیم لام بر خا ) به معنی شرح دادن و بیان کردن و به معنی کاستن و خلاصه کردن است. لیکن ” تخلیص ” (به تقدیم خا بر لام ) به معنی نجات دادن و رها کردن از بند گسستن است این دو واژه گاه گاه با هم اشتباه می شود و به جای یکدیگر استعمال می گردد.

منبع: فرهنگ غلط های رایج ، حسن عرفان ، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی،ص165

?۲- تلخیص و تخلیص در فرهنگ های فارسی هردو ریشه عربی دارند و به معنی خلاصه کردن آمده است.
تخلیص در لغت نامه به معنی خلاصه گرفتن،نجات دادن و ویژه کردن و در فرهنگ معین به معنی خلاصه کردن و رها کردن و خالص کردن آمده است.
تلخیص در لغت نامه به معنی خلاصه کردن و بیان کردن و در فرهنگ معین به معنی خلاصه کردن آمده است.
در فرهنگ های عربی نیز در مدخل تلخیص ریشه لخص و تخلیص،خلص به عنوان دو مصدر مستقل ضبط شده است.
عده ای می گویند تلخیص غلط مصطلح است و در بند ۱ اشاره شده است.
?۳- مولفان نیز در زبان فارسی ۳ انسانی تلخیص و تخلیص را در مبحث فرایندهای واجی ابدال آورده اند که به نظر محمد علی حق شناس در کتاب آواشناسی، ابدال درست نیست و در کلماتی مانند هگرز /هرگز// سخر /سرخ //مزغ /مغز //و… فرایند قلب صورت گرفته است.
در کل معنی مشترک(خلاصه کردن ) در مدخل هر دو واژه آمده است.

✍تیمور مرادی

━━━━━۰?۰━━━━━━

معنای عبارت “تلخیص” در لغتنامه دهخدا:
تلخیص . [ ت َ ] (ع مص ) بیان کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بیان کردن و شرح دادن و تقریب کلام و خلاصه کردن آن . یقال : لخصت القول ؛ ای اقتصرت فیه و اختصرت منه ُ مایحتاج الیه . (از اقرب الموارد). خلاصه کردن . (آنندراج ). || خلاصه ٔ چیزی را گرفتن :لخص الشی ٔ، خلصه ُ؛ ای اخذ خلاصته ُ. (از اقرب الموارد). || پیدا و روشن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || ویژه و بی آمیغ گردانیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). پاک و صاف کردن . (آنندراج ).

———————————————-

ممنونم

———————————————-

بازنویسی:یعنی متن کهن وسخت واژه ودیرفهم رابه زبان امروزی بروزرسانی کنیم. تاقابل فهم برای همه باشد. حتی افراد بی سواد کم سواد.

———————————————-

سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید