درد مشترک: احمد شاملو خوانش:خاتون موسیقی: سنتور استاد…

درد مشترک: احمد شاملو
خوانش:خاتون
موسیقی: سنتور استاد پایور قطعه لیلی و مجنون
@khatoontext

دیدگاهتان را بنویسید