الگوی تلاوت پایه ششم عبدالباسط-تکویر منشاوی-حمد و بقره…

Download

الگوی تلاوت پایه ششم

عبدالباسط-تکویر
منشاوی-حمد و بقره
شحات-قارعه، تکاثر
مصطفی اسماعیل-نازعات
@farhangianiranzamin

دیدگاهتان را بنویسید