الهی اگر بد بودیم یاریمان کن تا فردایی بهتر داشته…

الهی اگر بد بودیم یاریمان کن

تا فردایی بهتر داشته باشیم…

خدایابه حق مهربانیت

نگذار کسی با ناامیدی و ناراحتی

شب خود را به صبح برساند..

#شبتون_بخیر_و_مهتابی ?
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌

دیدگاهتان را بنویسید