اصل قریحه است. قریحه هم باید قوی و نبوغ‌آسا باشد تا…

اصل قریحه است. قریحه هم باید قوی و نبوغ‌آسا باشد تا بتواند دست‌آوردها را جذب و هضم و تبدیل به زبان کند. از هیچ قریحه‌ی ناتوانی، شاعری توانا برساخته نمی‌شود. با این‌همه عکسش هم صادق است. قریحه‌ی قوی بدون کوله‌پشتِ دانشِ شعری و تجربه‌های غنی و جست‌وجوی طرزهای نو، ضایع می‌شود.

#منوچهر_آتشی، در گفت‌وگو با #مهرنوش_قربانعلی
??
@bare30p

———————————————-

سلام خانم سجودی.اگه اجازه بفرماین پی وی مصدع باشم،حامل پیامی هستم

———————————————-

سلام وهزاران درود
استادبزرگوار
سپاس ازهمراهی شما
برقرلرباشید??

دیدگاهتان را بنویسید