1134043354_238363

1134043354_238363

———————————————-

کسی نمیدونست

———————————————-

همکارای عزیزممنون میشم کمک کنید

———————————————-

فکر میکنم گزینه دو باشه

———————————————-

سوال 51
ثلث 2 2/5
1/3×2 2/5=1/3×12/5=4/5
نصف 2/3
3/2÷2=3/2×1/2=3^4

پاسخ نهایی
4/5÷3/4=4/5×4/3=16/15= 1 1/15
گزینه 1

———————————————-

ممنون.سوال ۴۹چی؟

———————————————-

سوال 49

ارتفاع مثلث

3 5/6÷2/3=23/6÷2/3=
23/6×3/2=23/4
23/4×2=46/4=11 2/4= 11 1/2

———————————————-

خواهش می کنم

———————————————-

ممنون بازم.جواب ۴۹روهم گرفتم

———————————————-

خواهش می کنم
موفق باشید

———————————————-

اینو اشتباه رفتین استاد

———————————————-

سلام.همکار ارجمندم ..ببخشین کجاش اشتباهه???

———————————————-

۳و۵/۶ و باید ابتدا ضربدر ۲ میکردین

———————————————-

???????

دیدگاهتان را بنویسید