? #فایل_صوتی #تدریس_شعر_ای_وطن شماره ۹ ✅ بررسی بخش ششم…

? #فایل_صوتی
#تدریس_شعر_ای_وطن
شماره ۹
✅ بررسی بخش ششم شعر
مدرس: جناب آقای چیزفهم

#فارسی_ششم
———————-
? @farsiesheshom

دیدگاهتان را بنویسید