? #فایل_صوتی #تدریس_شعر_ای_وطن شماره ۸ ✅ بررسی بخش پنجم…

? #فایل_صوتی
#تدریس_شعر_ای_وطن
شماره ۸
✅ بررسی بخش پنجم +موضوع صفات فاعلی مفعولی عربی و وضعیت آنها در فارسی
مدرس: جناب آقای چیزفهم

#فارسی_ششم
———————-
? @farsiesheshom

دیدگاهتان را بنویسید