? #فایل_صوتی #تدریس_شعر_ای_وطن شماره ۷ ✅ بررسی بخش چهارم…

? #فایل_صوتی
#تدریس_شعر_ای_وطن
شماره ۷
✅ بررسی بخش چهارم
مدرس: جناب آقای چیزفهم

#فارسی_ششم
———————-
? @farsiesheshom

دیدگاهتان را بنویسید