? #فایل_صوتی #تدریس_شعر_ای_وطن شماره ۶ ✅ بررسی بخش سوم…

? #فایل_صوتی
#تدریس_شعر_ای_وطن
شماره ۶
✅ بررسی بخش سوم
مدرس: جناب آقای چیزفهم

#فارسی_ششم
———————-
? @farsiesheshom

دیدگاهتان را بنویسید